Πελατολόγιο

Μεταξύ των πελατών της ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις που αναφέρονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως:

  • ανάπτυξης και εμπορίας λογισμικού
  • κτηματομεσιτικές
  • τεχνικών έργων – κατασκευαστικές
  • υπηρεσιών
  • χονδρικού και λιανικού εμπορίου
  • εμπορίας καπνού
  • βιομηχανίες τροφίμων – ποτών – παιδικών τροφών
  • ασφαλιστικές
  • ξενοδοχείων
  • δημόσιοι οργανισμοί