Πελατολόγιο

Μεταξύ των πελατών της ACTION AUDITING Α.Ε.Ο.Ε.Λ. περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις που αναφέρονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως:

 • Ανάπτυξης και εμπορίας λογισμικού
 • Κτηματομεσιτικές
 • Τεχνικών έργων – κατασκευαστικές
 • Υπηρεσιών
 • Χονδρικού και λιανικού εμπορίου
 • Εμπορίας καπνού
 • Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες
 • Τροφίμων & ποτών – Παιδικών τροφών
 • Ασφαλιστικές
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Δημόσιοι οργανισμοί
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί