Στοιχεία Επικοινωνίας


Η έδρα μας

Μιχαλακοπούλου 45
11528, Αθήνα
5ος όροφος – γραφείο 55

T: (+30) 210 7217915
T: (+30) 210 7235720
F: (+30) 210 7217925

E-mail  action@rba.gr