Ευκαιρίες Καριέρας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Η ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, τον υποψήφιο που θα καλύψει τη θέση: Εσωτερικός Ελεγκτής

Αρμοδιότητες
• Διαμόρφωση ετήσιου Πλάνου Εσωτερικού Ελέγχου βάσει της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου(risk assessment)
• Διενέργεια αξιολόγησης επαγγελματικού κινδύνου και ορισμός περιοχών ελέγχου
• Αναφορά ευρημάτων των ελέγχων στη διοίκηση της εταιρείας
• Ενημέρωση και βελτίωση του προγράμματος, των εργαλείων και των τεχνικών του εσωτερικού ελέγχου
• Διαχείριση του συστήματος ποιότητας ISO9001 και διενέργεια ετήσιων ελέγχων ανασκόπησής του
• Διασφάλιση συμμόρφωσης των τμημάτων και του προσωπικού με τι ς πολιτικές και τις διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου
• Προετοιμασία αναφορών προς τη διοίκηση της εταιρείας

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
• Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 5 ετών σε τμήματα εσωτερικού ελέγχου
• Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ, Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Κάτοχος πιστοποίησης CIA/QIA
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση H/Y (MS Office), τεχνολογιών MOS Expert, VBA και συστημάτων ERP

Λοιπά προσόντα
• Συνεργασία & ομαδικότητα
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Διαχείριση χρόνου
• Επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, οπωσδήποτε και στα ελληνικά, στο e-mail: action@rba.gr σημειώνοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό AA-INAU92019

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, αναζητά τον υποψήφιο που θα καλύψει τη θέση: Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Απαραίτητα προσόντα Υποψηφίου
• Η κατ’ ελάχιστον 2 ετών προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία (τακτικοί και φορολογικοί έλεγχοι ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)
• Η περάτωση με επιτυχία των επαγγελματικών εξετάσεων του ΜΕΤΚΕΛ ή ACCA

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
• Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Μεταπτυχιακός Τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ηλικίας έως 32 ετών
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Άριστη γνώση H/Y, MS Office (Excel, Word), IDEA, Λογιστικών Προγραμμάτων

Λοιπά προσόντα
• Συνεργασία & ομαδικότητα
• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Διαχείριση χρόνου
• Επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, οπωσδήποτε και στα ελληνικά, στο e-mail: action@rba.gr σημειώνοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό AA-EXAU92019

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies.

Κάποια από αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά ενώ κάποια άλλα μας βοηθούν για ανάλυση της επισκεψιμότητας, εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.